Hydrogen Obligasjoner Definisjon

 

Funksjon

Hydrogenbindinger er ekstremt positive i sin elektronladning, noe som betyr at de vil knytte seg til ekstremt negative forbindelser.

Historie

Hydrogenbindinger ble først oppdaget av kjemikere i 1912 mens de forsøkte å forklare svake baser i reaksjoner. Omtalen av hydrogenbinding og vann kom i 1920.

Vann

Formasjon av vannmolekyler er det enkleste og sterkeste hydrogenbindingen. Det er en kombinasjon av to hydrogenmolekyler og ett oksygenmolekyl som forblir bundet til det fjernes av en ekstern kraft ved manipulering av molekylene.

Fakta Styrken i hydrogenbindinger kommer fra polene i molekylet s

Bonds

Hydrogenbindinger har en ekstremt lav molekylvekt, noe som bidrar til styrken av deres bindinger.

Funksjon

Hydrogenbindinger spiller en viktig rolle i binding og konstruksjon av DNA-molekyler . Hydrogenbindinger skaper doble helix-infrastrukturen. Hydrogenbindinger dannes når to hydrogenatomer binder i en dipol-dipolbinding, som tillater dem å feste seg til et elektronegativt element. De vanligste elementene knyttet til hydrogen er fluor, karbon, nitrogen og oksygen.