Hvordan brukes et anemometer?

 

Anemometerbruk

Et anemometer beregner vindhastighet ved målehastighet. Å vite vindhastigheten hjelper meteorologer bedre å forstå alvorlighetsgraden av stormer (inkludert orkan- og tornado-nivå stormer), og når værsystemet kan bevege seg ut av et bestemt område. Værstasjonene bruker dyre versjoner av anemometre som måler bevegelsen av lydbølger eller partikler i en laserstråle. Og selv om de er mer presise enn de gammeldags koppanemometre, jobber de alle for å måle vindhastigheten.

Grunnmekanikk

En koppemometer består av tre til fem kopper festet til roterende skovler --- forestille et tak Vifte med kopper festet av snorer --- som spinner som svar på vind (se Ressurser for instruksjoner om hvordan man bygger forskjellige typer anemometre). En anemometer bør plasseres vekk fra hindringer, for eksempel bygninger, og minst 4 meter fra bakken.

Måling av vinden

Bruk et stoppeklokke til å tømme spesielle koppen (den som har en annen farge fra andre). De andre koppene brukes til å balansere anemometeret. Telle hvor mange ganger koppen roterer om 1 minutt, og skriv inn tallet. Gjenta to ganger. Legg til de tre tallene og del med 3 for å få gjennomsnittlig antall rotasjoner. Hver 10 rotasjoner per minutt tilsvarer ca. 1 kilometer i timen.