Hva er en termistor sensor?

 

Typer

Termistorer opererer i begge retninger av temperatur. En positiv temperaturtermistor virker når temperaturen stiger, mens en termostat med negativ temperatur fungerer når temperaturen går ned.

Funksjon

En termistorføler fungerer som motstand fordi fordi temperaturen endres, blir antallet elektroner i bevegelse også Endringer. Dette medfører at ladningen justeres. Jo mer ladning, jo mer strøm som går gjennom enheten.

Misforståelser

Til tross for mange utsagn om det motsatte, er termistorene ikke selvoppvarming. De er passive enheter som utfører energi som leveres av en ekstern krets. Når strømmen går gjennom termistor sensoren, vil den øke temperaturen.

Betydning

Termistor sensorer brukes ofte i automotive deler, kopimaskiner og termostater. De overvåker temperaturene i kjølevæsker, olje og materialer som er utsatt for varierende varme eller kjøling.

Historie

I 1833 oppdaget Michael Faraday at sølvsulfid fungerte som halvleder. Han fant at materialets motstand ble redusert etter hvert som temperaturen økte. Ved hjelp av ideen oppfant Samuel Rubin termistor sensoren i 1930 for anvendelse i kommersiell industri. En termistor sensor fungerer som en termisk motstand. I hovedsak produserer den en spenning som er i samsvar med Ohm s lov. Spenningen er proporsjonal med elektrisk strøm og varierer med temperatur. Termistor sensorer er laget av polymer eller keramikk og opererer med høy presisjon med et begrenset temperaturområde.